Prøve Navn Foreldre Regnr E/F Søk Vann Spor Poeng Premie
UK UK UK UK UK UK UK UK UK UK
Prøve Navn Foreldre ID EIER SØKPOENG VANNPOENG POENG PREMIE
Prøve Navn Foreldre ID EIER SØKPOENG VANNPOENG POENG PREMIE
AK AK AK AK AK AK AK AK AK
Prøve Navn Foreldre ID EIER SØKPOENG VANNPOENG POENG PREMIE