Årboka 2018Innholdet i Årboka 2018 vil bli lagt ut etter hvert som de enkelte tabellene er klare.

Det ligger mange timer fritid bak det som nå blir publisert. Dessverre er det slik at det sniker seg inn feil når man jobber med store mengder tall og tekst. Dette beklager vi. Konstruktive tilbakemeldinger mottas med takk, sendes til [email protected].

Vi håper at produktet blir positivt mottatt, og blir mye brukt i vårt felles arbeid for en fremgangsrik rase – Bretonen!

Årsmelding for Norsk Breton Klubb 2018

De største premiesankerne pr. 31.12.2018
Elitehundregister pr 31.12.2018
Avlstall rangert etter sum jaktlyst og viltfinnerevne pr. 31.12.2018
Avkomststatistikk for hanner født etter 2002 – pr. 31.12. 2018
Avkomststatistikk for tisper født etter 2002 – pr. 31.12. 2018
Gjennomsnitt HQ for avkom (hanner)
Gjennomsnitt HQ for avkom (tisper)
Gjennomsnitt HQ fordelt på registreringsår
HQ og HD diagnoser 2017
Gjennomsnitt tallkarakterer pr. 31.12.2018
Jaktprøveresultat 2018 – Høyfjell høst – UK
Jaktprøveresultat 2018 – Høyfjell vinter- UK
Jaktprøveresultat 2018 – Høyfjell høst- AK
Jaktprøveresultat 2018 – Høyfjell vinter- AK
Jaktprøveresultat 2018 – Høyfjell Vinter – VK
Jaktprøveresultat 2018 – Høyfjell Høst – VK
Jaktprøveresultat 2018– Lavland – UK
Jaktprøveresultat 2018 – Lavland – AK
Jaktprøveresultat 2018 – Lavland – VK
Jaktprøveresultat 2018 – Skog – AK
Premieringsprosenter på jaktprøver 2018
Kombinertresultater 2018
Utstillingsresultater 2018
Kulliste med importer 2018
Rasebeskrivelse for Breton
Hunder med 1.UK, 1.AK eller VK premie på jaktprøver i Norge i 2018
Æresmedlemmer og gullmerkeinnehavere
Plassering i NM og Høystatusløp 2018
Historisk oversikt over årets hunder og lagmesterskap
Breton som har oppnådd NJCH pr 31.12.2018

Her finner du bretonbasen for oppslag på hund for å lese kritikker