Årboka 2020

Årboka 2020

Vi håper årboka blir mye brukt og at dere finner den nyttig enten dere leter etter egen hund, avlspartner, sammenligninger, oversikt over rase og prestasjoner, eller rett og slett bare er nysgjerrig på rasen Breton.

Årboka har som tradisjon å være et samarbeidsprosjekt mellom flere og det ligger mange timer med fritid bak boka.

Som alltid er vi svært takknemlige for tilbakemeldinger og forslag til forandringer i årboka. Dette kan f. eks. være stoff dere savner, ting som kan endres eller stoff som kan utelates. Dessverre er det nesten alltid slik at det sniker seg inn en og annen feil når man jobber med store mengder tall. Dette beklager vi og oppfordrer derfor leserne til å gi oss tilbakemelding hvis feil oppdages. Send da en mail til webredaktor@breton.no

Vi håper med dette at produktet blir positivt mottatt og blir mye brukt i vårt felles arbeid for en fremgangsrik rase –
Bretonen

Nyte statistikker og skjemaer publiseres fortløpende!

Helse: 
HD/HQ hunder født 2019
HQ snitt pr år

Avl:
Avkomstatistikk tisper født 2004 eller senere
Avkomstatistikk hanner født 2004 eller senere
Avlstall for Breton, pr. 07.02.2020, født 2008 eller senere
Registrerte kull med avlsverdier

Prestasjoner:
Æresmedlemmer og gullmerkeinnehavere 
Gjennomsnittlig tallkarakter 
De største førstepremiesankerne
Hunder med 1.UK, 1.AK eller VK premie på jaktprøver i Norge i 2020
Historisk oversikt over årets hunder og lagmesterskap 
Plassering i NM og høystatusløp

Utstillingsresultater 2020

Jaktprøveresultat 2020 – Høyfjell høst – VK
Jaktprøveresultat 2020 – Høyfjell høst – AK
Jaktprøveresultat 2020 – Høyfjell høst – UK

Jaktprøveresultat 2020 – Høyfjell vinter – VK
Jaktprøveresultat 2020– Høyfjell vinter – AK
Jaktprøveresultat 2020 – Høyfjell vinter – UK

Jaktprøveresultat 2020 – Skog – AK

Jaktprøveresultat 2020– Lavland – VK
Jaktprøveresultat 2020 – Lavland – AK
Jaktprøveresultat 2020 – Lavland – UK