Årboka er en sammensetning av resultater, tabeller og statistikker i et kalenderår.