Årshjul 2022

Årshjulene for de ulike DK-distriktene er oppdatert. Vi oppfordrer så mange som mulig til å bli med på aktivitetene rundt om i landet. Aktivitetene er lærerike, spennende og ikke minst sosiale.

Årshjul 2022 NBK Rogaland

Årshjul 2022 NBK Troms

Årshjul 2022 NBK Trøndelag Nord

Årshjul 2022 NBK Trønderlag Sør

Årshjul 2022 NBK Vestlandet

Årshjul 2022 NBK Nordland Nord

Årshjul 2022 NBK Nordland Sør