Årsmøtesak 6.8 – Svar fra NKKs lovkomite

I forbindelse med årsmøtet 2020 ble det i sak 6.8 fattet vedtak om å avslutte arbeidet med HQ og fjerne kravet til kjent HD status. Protokollen fra årsmøtet kan leses her.

Etter årsmøtet ble det reist spørsmål rundt lovligheten av vedtak 6.8 under årsmøtet til NBK. I etterkant av årsmøtet  valgte styret å oversende årsmøteprotokollen til NKK sin lovkomite for en lovlighetsvurdering.

Lovkomiteen i NKK har behandlet saken hvorvidt vedtak 6.8 truffet på årsmøtet til NBK er gyldig.
Konklusjonen til NKKs lovkomite er som følger:
«Vedtaket om å fjerne kravet til kjent HD-status på foreldredyr og avslutte arbeidet med HQ som metode, er ugyldig.
Uttalelsen er enstemmig.»

Hele vurderingen av saken kan leses her: Lovkomiteen NBK HD status

Styret i NBK vil behandle saken på styremøtet førstkommende mandag og deretter publisere en fyldigere redegjørelse.