Årsmøtet 2023

Årsmøtet avholdes på X-meeting point på Skjetten lørdag 11. februar kl 16.00.Overnatting på Moxy Oslo X på samme sted. I forkant av årsmøtet vil det være medlemsmøte fra kl 10:00  til 15:30, med innlagt lunch. Lørdag kveld blir det festmiddag.

Deltagelse på medlemsmøte og årsmøtet er gratis for medlemmer, men vi ønsker gjerne at du gir beskjed om du kommer så vi har noenlunde oversikt over antall deltakere av hensyn til møterom og lunch.

Tor Einar Jørgensen, Epost tor.einar.jorgensen@hotmail.com  telefon 911 30 918 tar imot påmelding til medlemsmøte, årsmøtemiddag og bestilling av hotellrom.

For de som ikke har mulighet til å delta fysisk på Gardermoen vil vi prøve å få overført årsmøtet via nett. Det vil ikke bli mulighet for å delta i avstemmingen over nett, deltagere over nett vil bli å oppfatte som observatører.  Hvis mulig vil vi også forsøke å få overført medlemsmøtet via nett.

Vi vil benytte Teams møte for dette, og de som ønsker å delta over nett må sende ønske om dette til tor.einar.jorgensen@hotmail.com så vil dere få en innkalling til Teams møte for å delta. Det vil da være mulig å delta via nettleser på PC eller mobil.

Bretoninfoen.
Bretoninfoen kan lastes ned her

Oppdateringer Bretoninfoen:
Publisert 27.01.2023
Oppdatert 28.01: Oppdatert datagruppen og lagt til årsrapport DK østlandet
Oppdatert 01.02: Lagt inn forslag på ny valgkomite, regnskap, budsjett, revisjonsberetning, vedlegg til sak 8.4
Oppdatert 03.02: Oppdatert Championater, andre titler og Elitehunder

Fullmaktsskjema kan lastes ned her

NB! Husk å betale medlemskontingenten for 2023 for å ha stemmerett, betales på din side hos NKK.