ARs medlemmer utnevnes av styret. Avlsrådet har følgende støtteressurser:

•           En datagruppe som har ansvar for all datastøtte, program og support.

•           En kommunikasjonsenhet

Styret håndterer avl på strategisk nivå.

Retningslinjene for avlsstrategien gis i 5-årige avlsplaner som vedtas av årsmøtet i NBK. Praktisk gjennomføring av avlsplanen er beskrevet i retningslinjer for AR, som kan revideres styret.

På årsmøtet i 2014 ble det også vedtatt RAS  (Rasespesifikk AvlsStrategi) som er et dokument som alle klubber som er delegert ansvaret for å ivareta en rase på vegne av NKK skal vedlikeholde.

Avlsplanen evalueres årlig som en egen sak til hvert årsmøte.

  • AR skal sørge for at den genetiske bredden i rasen i Norge ikke blir mindre.
  • AR skal arbeide for å opprettholde en sunn og frisk populasjon ved å holde oversikt over arvelig betingede sykdommer.
  • Ved å kombinere avlstall skal AR sørge for at hunder med dokumentert gode egenskaper brukes mer i avl enn hunder med dårligere egenskaper.
  • AR skal registrere og gjøre kjent hundenes prestasjoner på jaktprøver og utstilling. I tillegg skal de samle og offentliggjøre andre avls relaterte opplysninger

Statutter for årets breton finnes her.