ÅrbokaÅrboka er en samling av tekster og tabeller som viser status for den norske breton populasjonen det aktuelle året. I motsetning til andre tabeller på web sidene og bretonbasen som oppdateres løpende, vil årboka for det enkelte år forbli uendret etter utgivelse.

Frem til 2013 (årboka for 2012) ble årboka utgitt som et trykt bokverk, med en nedlastbar pdf fil som alternativ til den trykte utgaven. Fra og med 2014 (årboka for 2013) vil det kun eksistere en elektornisk utgave på web.

Årboka 2018 
Årboka 2o17
Årboka 2016
Årboka 2015
Årboka 2014
Årboka 2013

 

Tidligere trykte årbøker:

Icon of Årboka 2012 Årboka 2012 (4.7 MiB)

 

Icon of Årboka 2011 Årboka 2011 (7.1 MiB)

 

Icon of Årboka 2010 Årboka 2010 (7.3 MiB)

 

Icon of Årboka 2009 Årboka 2009 (5.7 MiB)

 

Icon of Årboka 2008 Årboka 2008 (6.5 MiB)

 

Icon of Årboka 2007 Årboka 2007 (10.9 MiB)

 

Icon of Årboka 2004 Årboka 2004 (3.0 MiB)

 

Icon of Årboka 2001 Årboka 2001 (3.1 MiB)