Årboka 2013
Atter en gang er det årboktid. Den trykte årboken er nedlagt, kritikkskrivingen likeså, men tabellene med mer, slik dere kjenner de, blir publisert her. Kritikker kan leses i bretonbasen.

Det ligger mange timer fritid bak det som nå blir publisert. Dessverre er det slik at det sniker seg inn feil når man jobber med store mengder tall og tekst. Dette beklager vi. Konstruktive tilbakemeldinger mottas med takk, sendes til [email protected]. Dokumentene som mangler vil bli lagt ut så snart vi har dem ferdige.

Tegningen på øverst er laget av Kaja D. B. Hansen på NBK’s landstreff i Alta 2013.

Vi håper at produktet blir positivt mottatt, og blir mye brukt i vårt felles arbeid for en fremgangsrik rase – Bretonen!

Årsmelding for Norsk Breton Klubb 2013

Statistikker, oversikter og tabeller, forklaringer
Her kommer Hannhundliste pr. 31.12.2013
Her kommer Tispeliste pr. 31.12.2013
Elitehundregister pr 31.12.2013
Avlstall rangert etter sum jaktlyst og viltfinnerevne pr. 31.12.2013
Avkomststatistikk for hanner født etter 1997 – pr. 31.12. 2013
Avkomststatistikk for tisper født etter 1997 – pr. 31.12. 2013
Gjennomsnitt HQ for avkom (hanner)
Gjennomsnitt HQ for avkom (tisper)
Gjennomsnitt HQ fordelt på registreringsår
HQ og HD diagnoser 2013
Gjennomsnitt tallkarakterer pr. 31.12.2013
Jaktprøveresultat 2013 – Høyfjell – UK
Jaktprøveresultat 2013 – Høyfjell – AK
Jaktprøveresultat 2013 – Høyfjell – VK
Jaktprøveresultat 2013 – Lavland – UK
Jaktprøveresultat 2013 – Lavland – AK
Jaktprøveresultat 2013 – Lavland – VK
Jaktprøveresultat 2013 – Skog – AK
Jaktprøveresultat 2013 – Nmskog – VK
Premieringsprosenter på jaktprøver 2013
Kombinertresultat 2013
Registrerte kull 2013 med avlsverdier
Utstillingsresultater 2013
Retningslinjer for avlsrådets arbeid
Avlsplan for NBK 2012 – 2016
Rasebeskrivelse for Breton
Hunder med 1.UK, 1.AK eller VK premie på jaktprøver i Norge i 2013
med bilder

Æresmedlemmer og gullmerkeinnehavere
Plassering i NM og Høystatusløp 2013
Historisk oversikt over årets hunder og lagmesterskap
Breton som har oppnådd NJCH pr 31.12.2013

Her finner du bretonbasen for oppslag på hund for å lese kritikker