Årboka 2014Innholdet i Årboka 2014 vil bli lagt ut etter hvert som de enkelte tabellene er klare.

Det ligger mange timer fritid bak det som nå blir publisert. Dessverre er det slik at det sniker seg inn feil når man jobber med store mengder tall og tekst. Dette beklager vi. Konstruktive tilbakemeldinger mottas med takk, sendes til [email protected]

Tegningen på øverst er laget av Jørgen Birkeland på NBK’s landstreff på Frya 2014.

Vi håper at produktet blir positivt mottatt, og blir mye brukt i vårt felles arbeid for en fremgangsrik rase – Bretonen!

Årsmelding for Norsk Breton Klubb 2014

Statistikker, oversikter og tabeller, forklaringer
De største premiesankerne
Elitehundregister pr 31.12.2014
Avlstall rangert etter sum jaktlyst og viltfinnerevne pr. 31.12.2014
Avkomststatistikk for hanner født etter 1997 – pr. 31.12. 2014
Avkomststatistikk for tisper født etter 1997 – pr. 31.12. 2014
Gjennomsnitt HQ for avkom (hanner)
Gjennomsnitt HQ for avkom (tisper)
Gjennomsnitt HQ fordelt på registreringsår
HQ og HD diagnoser 2014
Gjennomsnitt tallkarakterer pr. 31.12.2014
Jaktprøveresultat 2014 – Høyfjell – UK
Jaktprøveresultat 2014 – Høyfjell – AK
Jaktprøveresultat 2014 – Høyfjell – VK
Jaktprøveresultat 2014 – Lavland – UK
Jaktprøveresultat 2014 – Lavland – AK
Jaktprøveresultat 2014 – Lavland – VK
Jaktprøveresultat 2014 – Skog – AK
Premieringsprosenter på jaktprøver 2014
Kombinertresultater 2014
Registrerte kull 2014 med avlsverdier
Utstillingsresultater 2014
Retningslinjer for avlsrådets arbeid
Avlsplan for NBK 2012 – 2016
Rasebeskrivelse for Breton
Hunder med 1.UK, 1.AK eller VK premie på jaktprøver i Norge i 2014 med bilder
Æresmedlemmer og gullmerkeinnehavere
Plassering i NM og Høystatusløp 2014
Historisk oversikt over årets hunder og lagmesterskap
Breton som har oppnådd NJCH pr 31.12.2014

Her finner du bretonbasen for oppslag på hund for å lese kritikker