Årboka 2015Innholdet i Årboka 2015 vil bli lagt ut etter hvert som de enkelte tabellene er klare.

Det ligger mange timer fritid bak det som nå blir publisert. Dessverre er det slik at det sniker seg inn feil når man jobber med store mengder tall og tekst. Dette beklager vi. Konstruktive tilbakemeldinger mottas med takk, sendes til [email protected]

Tegningen øverst på siden er laget av Stine Bakken Fredin på NBK’s landstreff på Rognan 2015.

Vi håper at produktet blir positivt mottatt, og blir mye brukt i vårt felles arbeid for en fremgangsrik rase – Bretonen!

Årsmelding for Norsk Breton Klubb 2015

De største premiesankerne pr. 31.12.2015
Elitehundregister pr 31.12.2015
Avlstall rangert etter sum jaktlyst og viltfinnerevne pr. 31.12.2015
Avkomststatistikk for hanner født etter 1999 – pr. 31.12. 2015
Avkomststatistikk for tisper født etter 1999 – pr. 31.12. 2015
Gjennomsnitt HQ for avkom (hanner)
Gjennomsnitt HQ for avkom (tisper)
Gjennomsnitt HQ fordelt på registreringsår
HQ og HD diagnoser 2015
Gjennomsnitt tallkarakterer pr. 31.12.2015
Jaktprøveresultat 2015 – Høyfjell høst – UK
Jaktprøveresultat 2015 – Høyfjell vinter- UK

Jaktprøveresultat 2015 – Høyfjell høst- AK
Jaktprøveresultat 2015 – Høyfjell vinter- AK
Jaktprøveresultat 2015 – Høyfjell – VK
Jaktprøveresultat 2015 – Lavland – UK
Jaktprøveresultat 2015 – Lavland – AK
Jaktprøveresultat 2015 – Lavland – VK
Jaktprøveresultat 2015 – Skog – AK
Premieringsprosenter på jaktprøver 2015
Kombinertresultater 2015
Registrerte kull 2015 med avlsverdier
Utstillingsresultater 2015
Kulliste med importer 2015
Rasebeskrivelse for Breton
Hunder med 1.UK, 1.AK eller VK premie på jaktprøver i Norge i 2015
Æresmedlemmer og gullmerkeinnehavere
Plassering i NM og Høystatusløp 2015
Historisk oversikt over årets hunder og lagmesterskap
Breton som har oppnådd NJCH pr 31.12.2015

Her finner du bretonbasen for oppslag på hund for å lese kritikker