Årboka 2017Innholdet i Årboka 2017 vil bli lagt ut etter hvert som de enkelte tabellene er klare.

Det ligger mange timer fritid bak det som nå blir publisert. Dessverre er det slik at det sniker seg inn feil når man jobber med store mengder tall og tekst. Dette beklager vi. Konstruktive tilbakemeldinger mottas med takk, sendes til [email protected].

Vi håper at produktet blir positivt mottatt, og blir mye brukt i vårt felles arbeid for en fremgangsrik rase – Bretonen!

Årsmelding for Norsk Breton Klubb 2017

De største premiesankerne pr. 31.12.2017
Elitehundregister pr 31.12.2017
Avlstall rangert etter sum jaktlyst og viltfinnerevne pr. 31.12.2017
Avkomststatistikk for hanner født etter 2001 – pr. 31.12. 2017
Avkomststatistikk for tisper født etter 2001 – pr. 31.12. 2017
Gjennomsnitt HQ for avkom (hanner)
Gjennomsnitt HQ for avkom (tisper)

HQ og HD diagnoser 2017

Jaktprøveresultat 2017 – Høyfjell høst – UK
Jaktprøveresultat 2017 – Høyfjell vinter- UK
Jaktprøveresultat 2017 – Høyfjell høst- AK
Jaktprøveresultat 2017 – Høyfjell vinter- AK
Jaktprøveresultat 2017 – Høyfjell Vinter – VK
Jaktprøveresultat 2017 – Høyfjell Høst – VK
Jaktprøveresultat 2017– Lavland – UK
Jaktprøveresultat 2017 – Lavland – AK
Jaktprøveresultat 2017 – Lavland – VK
Jaktprøveresultat 2017 – Skog – AK

Utstillingsresultater 2017
Kulliste med importer 2017
Rasebeskrivelse for Breton
Hunder med 1.UK, 1.AK eller VK premie på jaktprøver i Norge i 2017
Æresmedlemmer og gullmerkeinnehavere
Plassering i NM og Høystatusløp 2017
Historisk oversikt over årets hunder og lagmesterskap
Breton som har oppnådd NJCH pr 31.12.2017

Her finner du bretonbasen for oppslag på hund for å lese kritikker