Bladet Fuglehunden

NBK søker etter nye folk i en redaksjonskomite for våre sider i Fuglehunden.

NBK ønsker nye folk i en redaksjonskomite for Bladet Fuglehunden. Gjerne inntil 2-3 personer og opplæring vil bli gitt i en overgangsfase.

Hvis du tenker at dette kan være noe for deg må du gjerne ta kontakt med NBK’s estleder Inger-Lise Ingdal på mobilnr. 932 65 504, eller på mail: ingdal14@gmail.com