Brenner du for breton og har kunnskap om data og statistikk?

NBK trenger flere ressurser i datautvalget. Utvalgets oppgave er å drifte BretonBasen, indeksprogrammer, produsere årbok og bistå avlsrådet med statistikk.

Ønskede egenskaper:

  • Interesse for hund og avl
  • Interesse for data og statistikk
  • Har evne og kunnskap til å sette seg inn i ulike problemstillinger knyttet til statistikk
  • Er villig til å bruke tid over en lengre periode

Skriv litt om deg selv og send e-post til styret@breton.no eller leder@breton.no