Breton-info 2020

med innkalling/orientering om digitalt årsmøte i form av elektronisk avstemning lørdag 13. februar 2021 til lørdag 20. februar 2021

På grunn av den pågående Covid-19 situasjonen så har vi i år ikke mulighet til å gjennomføre et normalt årsmøte.
Styret ønsker å gjennomføre et elektronisk årsmøte, i form av en elektronisk avstemning på et begrenset antall saker. Dette for å få årsmøtets godkjenning av regnskap for 2020, budsjett for 2021, kontingent for 2022. Årsmøtets godkjenning av styrets og ARs årsberetninger, behandle eventuelt innkomne saker, og gjennomføre valg av tillitsvalgte for 2021. Ytterligere informasjon om gjennomføring finnes i breton-info.

Bretoninfo 2020