Breton-Info / Årsmøtet 2024

Her kommer Breton-Info med innkalling til årsmøtet 2024. Årsmøtet avholdes på Scandic Hell på Stjørdal 10.2 kl 16:00.

Breton Infoen oppdatert 09.02.2024.

Komplett med regnskap / Budsjett, oppdatert agenda for medlemsmøtet, oppdatert med Elitehund oversikt 2023, oversikt over stambokførte titler 2023, oppdatert med registreringsstatistikk 2023.

09.02 oppdatert med årsrapport og aktivitetsplan DK Østlandet

Bretoninfo_v3 2024

signert protokoll 2024