Breton-infoen er NBK sin årsberetning og innkalling til årsmøte.