Bretonkalender 2023

Nå er det tid for å sende inn bilder til bretonkalenderen 2023.
Vi håper så mange som mulig kan sende inn bilder til årets kalender, i alle situasjoner og til alle årstider.

Bilder i full oppløsning sendes til skovlyberit@gmail.com. Merk tittelfeltet med «Bretonkalenderen 2023»
For å få et godt trykk er det høye krav til oppløsning og kvalitet. Bilder av for dårlig kvalitet kan dessverre ikke benyttes selv om det er et glimrende motiv.

Frist for innsending er 6.11

Merk! NBK kan fritt benytte innsendte bilder i bretonkalenderen, Breton.no, sosiale medier og Bladet Fuglehunden