Bretonsangen

Bretonsangen skal på landstreffet synges på åpningsseremonien, og ellers om morgenen, midt på dagen og spesielt på kveldstid . Obligatorisk hjemmelekse er å lære seg sangen utenat.

Ænnbekå

Melodi : Rosenborgsangen

Å  NBK, Å NBK, e’ beste klubb på jord

For den som har en fuggelhund som ikke e’ så stor

Vi kreve ikke mye vi, det holder at vi får,

En hund som banker anneran

Og går, og går og går og går

Å bretonvenn, å bretonvenn, vi sitt i samla lag.

Vi har en liten fuggelhund av aller beste slag.

Beskjedenheten plage oss, så ikke all forstår,

At bretonen finn fuggel først,

Og står og står og står og står

 

Laget av Nils B. Skaar til Bretontreff på Brettingen 3. – 4/7 – 99.