NBK Sør-Trøndelag dekker gamle Sør-Trøndelag. Følg med i årshjulet for aktiviteter.

Årshjul:
Årshjul Trøndelag Sør