NBK Sør-Trøndelag dekker gamle Sør-Trøndelag.Følg med i årshjulet for aktiviteter.

Årshjul:
Årshjul Sør-Trøndelag