Distrikter

I NBK er det 11 distrikter som ivaretar NBK sin operative virksomhet. De ulike distriktene arrangerer flere kurs, treningssamlinger, sosiale arrangementer og er der for å hjelpe og stimulere medlemmer lokalt.

Det er oppnevnt en Distriktskontakt (DK) for hvert av distriktene. Ikke nøl med å ta kontakt med din lokale DK!

NBK Finnmark Øst

NBK  Finnmark Vest

NBK  Troms

NBK  Nordland Nord

NBK  Nordland Sør

NBK  Trønderlag Nord

NBK  Trønderlag Sør

NBK  Vestlandet nord

NBK  Hordaland

NBK  Rogaland og Agder

NBK  Østlandet