Distrikter

I NBK er det 11 distrikter som ivaretar NBK sin operative virksomhet. De ulike distriktene arrangerer flere kurs, treningssamlinger, sosiale arrangementer og er der for å hjelpe og stimulere medlemmer lokalt.

Det er oppnevnt en Distriktskontakt (DK) for hvert av distriktene. Ikke nøl med å ta kontakt med din lokale DK!

DK Finnmark Øst

DK Finnmark Vest

DK Troms

DK Nordland Nord

DK Nordland Sør

DK Nord-Trønderlag

DK Sør-Trønderlag

DK Vestlandet nord

DK Hordaland

DK Rogaland

DK Østlandet