NBK Vestlandet Nord dekker Song og Fjordane samt Møre og Romsdal. Distriktet har ingen faste aktiviteter grunnet store avstander, men mange små grupperinger som sammen trener. For Sogn og Fjordane benyttes Sjåk Almenning og treningsterrenget på Gaularfjell mye. Sunnmøringer har mye av sin aktivitet på Ørskogfjellet.

Ta kontakt med DK for kontaktperson i ditt nærområde.

Facebook side:
Det er laget en egen Facebook chat for distriktet. Ta kontakt med DK for å bli medlem.

Årshjul:
Årshjul 2022 NBK Vestlandet