Dokumentasjon av hofteleddskvalitet – en oppfordring fra styret

Hoftekvalitet har stor oppmerksomhet i NBK. Det er viktig at så mange som mulig tar røntgenbilde av sin hund for å få HD-diagnose og få stadfestet HQ-tall. Røntgen er ikke bare viktig for ens egen hund, det er også svært viktig for avlsarbeidet at så mange hunder som mulig blir får HD og HQ status. Derfor er det krav i avlsplanen punkt 4.1 til hoftekvalitet dersom man ønsker avle på sin hund.

Styret ønsker derfor oppfordre så mange som mulig til å ta røntgen av sin hund og deretter få stadfestet HQ-tall.

Fremgangsmåte:
HD:
Gå inn på NKK sine sider og bestill HD røntgen, samt betal NKK avgiften med en gang da dette letter
logistikkarbeidet i etterkant.
https://www.dogweb.no/minside/
På denne siden velger du Helse i menyen på høyre side.
Så finner du i menyen på høyre side: «Bestill HD/AD», og følg veiledningen. (ikke behov for AD)
Print ut rekvisisjonen og ta denne med til din veterinær. Ta gjerne med dette skrivet også og gi til
veterinæren.

HQ:
Eier må selv sørge for å sende HD bildet til HQ avlesning. Dette bør gjøres ved at veterinærklinikken
sender digitalt bildet til HQ avleser på: suhlegan@gmail.com. Bildet blir avlest, du får et dokument på
avlesningen i fra HQ avleser. HQ resultatet blir sendt til NBK´s datagruppe som legger resultatet inn i
bretonbasen. Oppdatert indeks vil foreligge ved neste indeks kjøring

Informasjon om hvordan man går frem for å dokumentere hoftekvaliteten:

https://breton.no/veien-fra-rontging-av-hofter-til-hq-tall-og-hq-indeks/

Dokumentasjon av hofter – fremgangsmåte

https://breton.no/anbefalte-veterinaerer-og-klinikker-for-hd-rongten/