Dokumentasjon av hofter – fremgangsmåte

Dokumentasjon av hofter for Breton er frivillig, men noe det oppfordres til å gjøre.

Fremgangsmåte:
HD:
Gå inn på NKK sine sider og bestill HD røntgen, samt betal NKK avgiften med en gang da dette letter
logistikkarbeidet i etterkant.
https://www.dogweb.no/minside/
På denne siden velger du Helse i menyen på høyre side.
Så finner du i menyen på høyre side: «Bestill HD/AD», og følg veiledningen.
Print ut rekvisisjonen og ta denne med til din veterinær. Ta gjerne med dette skrivet også og gi til
veterinæren.