Dokumentasjon av hofter – fremgangsmåte

Dokumentasjon av hofter for Breton er frivillig, men noe det oppfordres til å gjøre.

Fremgangsmåte:
HD:
Gå inn på NKK sine sider og bestill HD røntgen, samt betal NKK avgiften med en gang da dette letter
logistikkarbeidet i etterkant.
https://www.dogweb.no/minside/
På denne siden velger du Helse i menyen på høyre side.
Så finner du i menyen på høyre side: «Bestill HD/AD», og følg veiledningen.
Print ut rekvisisjonen og ta denne med til din veterinær. Ta gjerne med dette skrivet også og gi til
veterinæren.

Sidebilde
For de som ønsker å ta sidebilde når du HD røntger din hund må du ta et bilde av lenderyggen.
Et sidebilde skal inneholde følgende utsnitt:
«Det er et faktum at diagnostikk av TV er komplisert. En korrekt diagnostisering ved mistanke
om TV hos en pasient med symptomer krever et sidebilde av lenderyggen. Der skal både den
bakre del av brystkassen (thorax), hele lenderyggen samt også bekkenet i sin helhet inngå
som et minimum.»
Dette bilde ber du om å få tilsendt på din E-post. Det er din eiendom, og kan komme til nytte senere.

HQ:
For de som ønsker å få avlest HQ på sin hund må dette gjøres etter nye rutiner grunnet GDPR.

Ny rutine for HQ avlesning grunnet GDPR blir som følger:
Eier må selv sørge for å sende HD bildet til HQ avlesning. Dette bør gjøres ved at veterinærklinikken
sender digitalt bildet til HQ avleser på: suhlegan@gmail.com. Bildet blir avlest, du får et dokument på
avlesningen i fra HQ avleser. HQ resultatet blir sendt til NBK´s datagruppe som legger resultatet inn i
bretonbasen. Oppdatert indeks vil foreligge ved neste indeks kjøring