Farger på Breton

Det finnes 5 godkjente fargevarianter, og en *ikke godkjent* i forhold til rasestandarden.

Sobel er en ikke godkjent og ikke ønskelig farge iflg. standard på breton. Vi skal følge den franske
standaraden, til tross for at det i den norske oversettelsen ikke er nevnt. I BRETONKOMPENDIET ble
det lovet en justering ved neste standard-oppdatering. Dette er ennå ikke blitt gjort, men antas å bli oppdatert ved neste mulige anledning.

Sobel er uansett blitt nevnt som en ikke ønsket farge i flere av den franske bretonklubbens tidsskrifter,
og nå senest til Dansk Breton Klubbs 60 års jubileum hvor det også ble vist bilder,
Og hva er så SOBEL, og hvordan ser den ut? Det kan forekomme i alle fargekombinasjoner bortsett fra
O/H og de to TRIC variantene. Det er et dominant gen og det trengs kun fra en av foreldrene for å
vises. De kan ved fødsel se ‘brune’ ut, altså en annen nyanse enn orange. Ikke lever, men likevel i den
skalaen. Mørkere, så ja, altså BRUN. De har ofte sorte hår på ørene og forskjellige steder på kroppen.
Som voksen kan noen bli så lyse at de ser ut som orange/hvit. Så en god ‘regel’: igjen!! en orange/hvit hund skal IKKE ha ett eneste svart hårstrå!!

I hjemlandet Frankrike blir de ikke registrert. NKK krever at vi registrerer alle i kullet, derfor er nå
sobel lagt inn som fargevalg når vi skal registrere på DogWeb. Det har nok opp gjennom blitt født en del soble som har blitt registret som orange/hvit, eller lever/hvit, tric/lever. Både fordi det har vært lite kjent og at det ikke har vært et alternativ ved registrering. Det er det nå, og nå kan alle farger registreres korrekt. Og det SKAL de!

Å registrere en hund med feil farge er uetisk, både i forhold til NKK, raseklubben og overfor både
valpekjøpere og oppdrettere som skal formidle avlen videre. Og blir det kjent for NKK vil det kunne få
følger for den aktuelle oppdretteren. Det er som sagt ingen restriksjoner for avl/utstilling, men de bør ikke gå i avl og man bør være klar over premiegrad nedsettelse fra utstilling. Om dommeren er godt kjent med rasens farger!  Å ‘avle seg vekk’ fra sobel-genet gjøres ikke i en fei, og i hvert fall ikke ved å bruke soble i avl.

Fargeskjema Norsk Breton

Farger på Breton januar 24

Norsk Breton Klubb, ved styret, og
Gitte Hjorth Sørensen Bergh