For at en parring skal anbefales av NBK og bli annonsert på breton.no må klubbens «Generelle retningslinjer for avl» (avlsplanens pkt 8.1) være innfridd.

Sjekkliste ved forespørsel om parring

1. Les «Generelle retningslinjer for avl». Dersom du ønsker utfyllende informasjon se, Avlsplanen.

2. Oppdretter skal i utgangspunktet selv finne hannhund på «hannhundlisten» i Bretonbasen. Se etter en hannhund som har de egenskapene du ønsker å forsterke/redusere hos din tispe.

3. Når du har funnet hannhunden du vil benytte – fyll ut pkt 1 i «Skjema for vurdering av kull».

4. Dersom du ønsker at AR skal foreslå hannhund – fyll ut pkt 1 om tispen, og pkt 3 i «Skjema for vurdering av kull». Sett X for «ønsker forslag på hannhund».

5. Send din forespørsel til avlsraad@breton.no med skjema vedlagt.

6. Avlsrådet vil svare deg så raskt som mulig og senest innen 3 uker etter mottatt forespørsel.  

Oppdrettes forpliktelser 1. Når parringen er gjennomført kan kullet annonseres på NBK sin hjemmeside. Send e-post til avlsraad@breton.no, med

o Bilder av begge hundene

o Navn og registreringsnummer på begge foreldre, samt navn på besteforeldre

o Beste resultat i samtlige klasser, aktuelle titler, til begge foreldrene på jaktprøve og utstilling o Navn, telefonnummer, adresse og e-postadresse til oppdretter

o Forventet tidspunkt for valping

2. Når valpene er født informerer du om kullstørrelse og kjønnsfordeling til avlsraad@breton.no.

3. Kollektiv innmelding av valpekjøpere Oppdretter av kull som blir annonsert på klubbens hjemmeside er forpliktet til å melde inn nye valpekjøpere kollektivt i NBK. Dette gjøres i forbindelse med eierskifte når valpene fordeles til kjøper. Innmeldingen gjøres via Min side på NKK.no. Se Brukerveiledningen for eierskifte av hunder s.9. Når valpene er plassert informeres AR på e-post slik at annonsen kan fjernes.

Forslag til kjøpekontrakt

NKKs kjøpekontrakt