Frisk Bris ny N J(K)CH

N UCH Frisk Bris (N J(K)CH Orreskogen’s C-kompis – C.I.T. N JCH N J(K)CH Brekkesagas Tiri) oppnådde 1. AK Fullkombinert og 1.AK Skog under SØR-VARANGER JFF`S PRØVE I PASVIK 20.- TIL 22. AUGUST 2021 og hun innfrir dermed kravet for NORSK JAKT KOMBINERT CHAMPIONAT (NJ(k)CH) forutsatt godkjent søknad hos NKK. Hun er dermed blitt ny dobbelchampion!!

Utdrag fra NKK’s Championatregler: «For å oppnå NJ(k)CH kreves følgende:
3 jaktprøvepremier som gir championatpoeng i AK/VK.
1 pr AK apport som må oppnås i samme kalenderår som minst en av de tellende jaktpremiene.
Samt Very Good på utstilling.»

Fører: Jon Arnt Arvola og eier/oppdretter er: Ingvild Dahl Trane & Jon Arnt Arvola.

NBK gratulerer!

1. AK Fullkombinert og 1.AK Skog til Frisk Bris med E/F: Jon Arnt Arvola.