Gjennomføring av årsmøtet 2021

På grunn av den pågående Covid-19 situasjonen så kan vi ikke avholde et normalt årsmøte i 2021.

Styret ønsker å få gjennomført et avgrenset årsmøte i form av en elektronisk/nettbasert avstemming, slik at vi kan få gjennomført godkjenning av regnskap 2020, budsjett 2021, og valg.

OBOS har utviklet et system for digitalt årsmøte som er fritt tilgjengelig for klubber, og vi ønsker å benytte dette. Der er det mulig å stemme på saker med alternative vedtak, og utføre valg på styre.  Tilgang til det digitale årsmøtet gis via mobiltelefon. Dette er et forenklet opplegg som ikke er egnet for tyngre diskusjoner, det er kun mulig å kommentere på sakene og avgi stemme.

Det «digitale årsmøtet» er egentlig bare en avstemning med mulighet for kommentarer. Årsmøtet vil gå over 8 dager, og det vil være mulig å endre sin stemme innenfor årsmøteperioden.

For å kunne delta/stemme er det viktig at din medlemsprofil hos NKK har korrekt telefonnummer, og at medlemskapet for 2021 er betalt før 8. februar.

Styret i NBK ønsker med dette alle medlemmer en God Jul, og så håper vi på en normalisering i løpet av 2021, slik at vi kan komme tilbake til et normalt aktivitetsnivå igjen neste år.