Gullmerke til Hege Meldal

NBKs Gullmerke tildeles Hege Meldal

Hege Meldal flyttet til Bodø tidlig på 90 tallet. Hun hadde da erfaring med både Engelsk Setter og Irsk
Setter. Hege fikk sin første breton i 1995, Tråsletten’s Billan fra Bjørn Tråslett.

Billan var en veldig bra hund som hadde 32 starter på jaktprøve og hadde en premierings prosent på 21,9% noe som var utrolig bra prestasjon på den tiden. Hege sin andre Breton var også en hund fra Bjørn Tråslett med navnet Werky. Werky var ble både jakt og utstillings premiert og med Werky avlet Hege frem til sammen 26 avkom.

Hege har hatt en rekke verv i NBK:
Kasserer 2004-2009
Nestleder 2007-2009
Leder 2013-2015

I perioden som leder var hun også leder og arkitekt bak en stor avlskonferanse som fokuserte på
ulike egenskaper hos Breton. Det var flere grupper som arbeidet frem status for de ulike områdene,
og dette endte opp med avls-konferansen på Gardermoen der resultatene ble lagt frem og diskutert.

Hege er en hardtarbeidende og kunnskapsrik veterinær, og er også utdannet jaktprøvedommer. Disse egenskapene har klubben dratt god nytte av. Hun er også i dag behjelpelig med å svare ut ulike spørsmål omkring helse for styre og avlsråd.

Hege tildeles for dette klubbens Gullmerke på landstreffet i Mo i Rana 01.07.2023.

NBK gratulerer Hege Meldal med Gullmerket!