Gullmerke tildeles personer som gjennom sitt arbeid med Breton, i kortere eller lengre periode, i sterk grad har bidratt til å høyne rasens og klubbens anseelse
Med unntak for jubileumsår kan det tildeles 1 gullmerke per år. Med jubileumsår menes her de år hvor klubben har offisielt jubileum. Gullmerkekomiteen består av 4 medlemmer, 3 medlemmer fra foregående års valgkomite og i tillegg styrets leder.

Følgende innehar klubbens Gullmerke:

 • Ivar Apeland
 • Grethe Baklid
 • Dr. Reiner Beuing
 • Willy Bråthen
 • Anders Ellefsen
 • Svein Fjær
 • Rolf Hamstad
 • Gunnar Handberg
 • Ingolf Hanssen
 • Per Arne Hasselvold
 • Svein Hjelle
 • Asbjørn Jenssen
 • Gunn Jenssen
 • Tor Einar Jørgensen
 • Arne Abel Lunde
 • Gunnar Løvstad
 • Øyvind Nagelhus
 • Tove Naper
 • Tove Berit Ostad
 • Nils B. Skaar
 • Odd Harald Sørbøen
 • Tore Sørensen
 • Ivar Sørlie
 • Bjørn Tråslett
 • Arne Klingsheim
 • Per Johnny Skjæran
 • Magne Klingsheim
 • Kenneth Sveen
 • Monica Tallhaug
 • Kjell Engen
 • Hege Meldal
 • Tove Irene Løvås