Gunnar Handberg nytt æresmedlem

Gunnar ble medlem av Norsk Bretonklubb da han og Ann Kaetrin fikk sin første breton Aria som er født i 1990

Gunnar har et stort engasjement for bretons utvikling, jaktlige egenskaper og avl generelt.

Han har lagt ned mye av fritiden sin på å bidra til at fuglehundmiljøet. Han har bidratt til at avlen går i ønsket retning og å finne nye og gode verktøy for å nå målene. Her er det mange tema; bl.a instruktører, dommerutdanning, vedtekter, avl og masse annet som igjen kommer NBK til gode i sin utvikling av rasen. Gunnar har et stort nettverk som han flittig har spilt på, slik at aksjonsradius og takhøyde er stor. Ting skjer

Eget oppdrett fra Litjåsen’s kennel har bidratt med flotte utmerkelser på utstilling og også jaktprøver. For en uinnvidd er det ganske gresk å prøve å forstå alle bokstavene som har kommet på kritikkene, men med stor innsats fra husets frue har det blitt mange Exc, BIR, BIM, CK osv

Deltagelse på jaktprøver har også gitt flotte resultater, vi kan nevne NM og NM lag, nr 2 på NM Skog. Gunnar har vært en pådriver både med egne hunder og ikke minst avkom fra Litjåsen’s kennel.

I NBK har Gunnar vært en markant tillitsvalgt i flere perioder, bl.a 2 perioder som leder i klubben. Hans kunnskap, engasjement og nettverk har ført mange nye og gamle bretoneiere sammen. Her er det lagt et grundig arbeid i bunnen for at alle skal føle seg i varetatt.

NBK er stolt av å kunne tilldele æresmedlemskap til Gunnar Handberg!