Brittany DNA studies ved Universitetet i California, DavisNBK har donert 1000 USD til prosjektet Brittany DNA studies ved Universitetet i California, Davis. Prosjektet finansieres av Marvin D. Nelson Jr. Memorial Fund, og i første omgang skal DNA-databasen brukes til å kartlegge det genetiske mangfoldet hos breton og finne mulig slektskap med andre raser. Databasen skal også anvendes til å identifisere gener som gir arvelige sykdommer eller medfødte defekter. Du kan lese mer om prosjektet på Universitets hjemmeside: http://www.vetmed.ucdavis.edu/ccah/research/Brittany_research.cfm

Det er siden 2007 samlet inn og sendt prøver fra norske hunder til USA for å delta i studien. Tore Sørensen er vår kontaktperson. Det vises også til styrets årsmelding for 2012, publisert i Bretoninfo, under representasjoner.
Takk for støtten fra Brittany DNA studies