Veien fra røntging av hofter til HQ tall og HQ indeksNår bildet er tatt hos veterinæren, sendes det inn til NKK for avlesing av HD-status. Eier mottar egen orientering fra NKK om resultatet. Dette resultatet kommer da umiddelbart inn i Bretonbasen ettersom det skjer automatisk.

Periodisk, ca hver 3 måned, henter NBK røntgenbildene fysisk i arkivet til NKK i Oslo. Disse bildene nyttes for beregning av HQ-tall. Veterinær gjør vanligvis denne avlesingen i løpet av en uke eller to. Unntak er at det kan ta litt lenger tid i forbindelse med ferieavvikling.

Dette betyr at hunde-eier må vente i spenning i noen måneder på HQ-tall etter røntgenfotograferingen. Hvis en tar røntgenbilde akkurat etter at vi nettopp har hentet bilder fra NKK, vil det nok kunne ta 4-5 måneder før en får HQ-tall.

Unntaksvis skjer det feil i logistikken, og dette kan medføre at bilder blir forsinket til HQ avlesingen, eller at vi ikke klarer å skaffe bildet fra NKK. I disse tilfellene kan det ta litt tid før NBK finner ut av det og det kan være en løsning å få veterinæren som har tatt bildet til å sender en kopi direkte til NBK (kun mulig hvis det er et digitalt bilde). 

Det er en stor fordel om eier forhåndsregistrerer røntgingen hos NKK og betaler online før en går til veterinæren. Da får en HD resultatet med en gang, og det blir også billigere.

Hvis en velger faktura og venter med å betale den, f.eks i 3 uker, får ikke NBK orientering når bildet er avlest. Resultatet blir tilgjengelig først når regningen er registrert betalt. Da kan det skje at bildet blir liggende igjen i arkivet til NKK siden vi lager lister ut i fra hvilken dag bildet er avlest, og ikke når faktura er betalt. Når dette skjer vil vi oppdage dette i forbindelse med årboksarbeidet. Da ser vi hundene som har fått bilde avlest – men ikke fått HQ. Da vil vi straks etterlyse bildet ved neste uthenting.

Når HQ tallene kommer fra veterinær, blir de umiddelbart publisert på hjemmesiden til NBK. De blir også importert i Bretonbasen og nye avlsindekser for hofter blir beregnet.

Enkelte hunder som er HD-fotografert, vil ikke få HQ-tall. Dette kan være fordi bildet blir borte eller at bildekvaliteten er for dårlig til å beregne HQ-tall. Disse hundene får da en HQ-indeks beregnet ut i fra egen HD-status og slektningers HQ-tall. Disse hundene tilfredsstiller kravene til avlsdyr i NBK på lik linje med de som har HQ-tall.