Hofteleddsdysplasi (HD)

Hofteleddsdysplasi (HD) hos hund er en utviklingsfeil i hofteleddet, der lårhodet (øverst på lårbenet) ikke passer sammen med hofteskåla. Dette kan medføre unormal bevegelighet og slitasje i leddet, slik at leddbrusken slites, og forkalkninger oppstår. HD utvikles mens hunden vokser, og skyldes en kombinasjon av arv og miljø. Avhengig av hvor uttalt utviklingsfeilen arter seg røntgenologisk hos den enkelte hund, gir man hunden en av følgende betegnelser for dens hoftestatus: Fri for HD (status A og B), Svak HD (status C), middels HD (status D) og Sterk HD (status E).

De aller fleste hunder som har HD fungerer normalt som bruks og familiehunder og lever et fullverdig liv. Hunder med svak (status C) eller medium (status D) grad av HD kan vanligvis mosjoneres og brukes helt normalt så lenge de mosjoneres jevnlig og holdes slanke. Eier av hund med HD diagnose sterk HD (status E) bør rådføre seg med veterinær for hvilke forhåndsregel som bør tas med hensyn til mosjon, foring, miljø og forebyggende behandling. Man bør være forberedt på at symptomer som stivhet i bakparten eller halthet i bak bena kan inntreffe. Det er ikke gitt at alle hunder med HD status D og E vil få plager eller problemer med hoftene.

Man kjenner ikke pr. dags dato til den eksakte nedarvingen for HD, men man vet at arvbarheten er 20-30%. Det vil si at det er en økt risiko for at en hund med HD vil nedarve disposisjoner for utvikling av utviklingsfeilen til sine avkom. Det vil si at avkom etter individer med HD har større risiko for å utvikle HD enn avkom etter HD frie(status A og B) hunder. Det anbefales derfor i utgangspunktet at hunder som er «fri for HD» brukes i avl. Hvorvidt det er tilrådelig å avle på hunder med mild grad av HD (status C), vil avhenge av hundens øvrige egenskaper. Det er verdt å merke seg at enkelte forsikringsselskaper har begrensninger i forsikringen dersom foreldrene har påvist HD.

Miljøfaktorer er også viktig med tanke på HD og oppdrettere har her en viktig rolle med tanke på
oppvekstsvilkår og informasjon til valpekjøpere. Det er viktig med bra underlag i valpekassen.
Valper skal fôres riktig, slik at de opprettholder normal vekt og mosjoneres normalt i forhold til utviklingsstadium. Fri utfoldelse og bevegelse i skog og mark er viktig.

Norsk Breton Klubb har vedtatt å avle etter HD indeks. HD indeksen sier noe om forventningen til
arvbarhet på hunden basert på egen status og nære slektninger. Desto flere avkom og slektninger
som er avlest, desto sikrere HD indeks. Som tabellen under viser, er det mindre sannsynlighet for HD dersom det avles på hunder som til sammen gir en HD indeks på over 210 (tallene er basert på avleste hunder født 2019-2023 og HD indeks på parringstidspunkt).

HD Indeks % HD
Under 200 56,8 %
200 – 210 48,2 %
Over 210 27,4 %