Indekssystemet – en samling artikler om indeksbasert avl

NBK bruker indekser for å få ønsket avlsmessig fremgang i rasen. Det kommer stadig henvendelser om  hvordan indekssystemet fungerer og hvordan utregningen foregår. Vi har derfor samlet noen artikler som omhandler indeksbasert avl. NBK system er tuftet på samme forskning og teorier som andre systemer. Selve kalkuleringen skjer i en egen software som modellerer stamtavler og gjør beregningene.

Mange forventer at det er likhetstegn mellom egenprestasjon og indeks. Det er viktig at man glemmer egenprestasjoner når man ser på indekser, det er summen av observasjoner for hele stamtavlen som gjelder som grunnlag for indeksene. De færreste hunder har nok repetisjoner til at egenprestasjonene blir dominerende.

Alle observasjoner er systematisert opp med arvbarhet, antall repetisjoner, akseptabel standardavvik og varians. Indeksen er også tilpasset ulike normalfordelinger for de ulike egenskapene. Endelig er det «stretching» som avgjør utfallsrommet for indeksen, denne justerer vi slik at den normalt skal ligge i intervallet 70-130, hvor da 100 representerer gjennomsnittshunden i dagens populasjon.

Indeksen reflekterer den genetiske forventningen til hunden, uavhengig av hunden selv har vært i aktivitet. Egenprestasjoner er en mindre del av totalindeksen, de færreste har nok starter til det, og avkom og øvrige slektninger påvirker i stor grad.  Hensikten med å uttrykke avlspotensiale med indekser er å inkludere flere hunder i avl, ved at også man lager en sterkere prediksjon også for de som for eksempel ikke har vært så mange ganger på jaktprøve, basert på stamtavlen. Hvis man er opptatt av egenprestasjoner, så uttrykkes det i større grad gjennom tallkarakterer og premier, enn gjennom indeksen.

Generelt om indeksbasert avl:
https://www.hunden.no/nyheter/vis/8573/Avl-basert-pa-indekser/?fbclid=IwAR0hPY1-lr3A1HETK0ra6xwPu7arBqHEiqcanQhbvYu_0UpbuGkab6P9NCQ

NKK sin HD-indeks:
https://www.nkk.no/hd-indeks/category1365.html?fbclid=IwAR0JrD8gG_NxvLk7IHL4Oy6VCJMJy1G1bjYfiF-mSCGXMZ65A8x8OBpe0QA

Power Point presentasjon av Jørgen Ødegård (Genetiker NMBU):
https://vorsteh.no/wp-content/uploads/2016/11/Hundeavl-J%C3%B8rgen-%C3%98deg%C3%A5rd.pdf

RAS breton:
https://breton.no/wp-content/uploads/2019/11/RAS-2019-2025-Endelig-versjon-Styret-07.11.19.pdf