Info fra styret

Hei alle sammen!

Det nye styret har avholdt sitt første styremøte.
Eivind Winther har trukket seg i fra styret etter valget på årsmøte.

Styret konstituerte seg, og ser slik ut:
– Fungerende leder: Jan Linstad
– Fungerende nestleder: Anders Ellefsen
– Kassere: Vegard Antonsen
– Sekretær: Martin Haugestad
– Jakt og utstillingsansvarlig: Tove Løvås
– DK ansvarlig: Britt Halvorsen
– Medlemsregisteret: Britt Halvorsen
– Sponsor- og salgsansvar: Kurt Landau
– Vara Tove Løvås rykker opp som fungerende styremedlem
– Tor Einar Jørgensen – Styremedlem

Referat i fra styremøte vil bli publisert så snart det foreligger godkjent i styre.

Etter årsmøte er det kommet oss i hende mange bekymringer knyttet til årets årsmøte. Styret erkjenner at det er en krevende situasjon vi står i, men oppfordrer alle til å være konstruktive, samt fremsnakke hverandre