Informasjon om jaktprøver sesongen 2021

Brev fra FKF om jaktprøver sesongen 2021

 

Informasjon om jaktprøver sesongen 2021.

Øvrige prøver mars og april

NM er avlyst jfr tidligere melding.

Skulle situasjonen i landet endre seg slik at det i slutten av april kan være forsvarlig å gjennomføre NM vil FKF kontakte arrangører ift. og kunne ta på seg NM arrangementet. Beslutning 12 april.

Øvrige prøver.
Smittesituasjonen er svært forskjellig fra landsdel til landsdel. I noen deler av landet svært alvorlig, til andre steder hvor det nærmest ikke finnes smitte.

Tilbakemeldinger fra gjennomførte prøver forteller at selve gjennomføringen av prøver vurderes slik at det er svært liten smittefare under selve avprøvningen, så lenge Veileder blir fulgt.

Utfordringene knyttet til smittevern synes å være rundt det «sosiale» som foregår på kveld. Her må den enkelte vis ansvar, og ikke bidra til situasjoner hvor smittevernregler ikke følges.

  1. Prøvene kan fortsette, de SKAL gjennomføres iht veileder. Hvis dette ikke er mulig, skal prøven kanselleres.
    1. Det skal være partivise opprop, større samlinger av folk skal unngås
    2. Det skal benyttes munnbind i alle sammenhenger hvor avstandsregel vanskelig kan overholdes
  2. Det skal IKKE arrangeres prøver i kommuner, komme prøvekomiteer, deltagere eller dommere fra kommuner oppført i Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften). Pr dd er det 68 slike kommuner. Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) – Lovdata
  3. Det skal IKKE komme deltagere og dommere fra kommuner med lokalt strenge smitteverntiltak, men som allikevel ikke er oppført i Covid 19 forskriften. Det er den enkelte, og arrangørens ansvar å påse at dette ikke forekommer. Lokal koronainformasjon – helsenorge.no Eksempelvis, er det forbud mot utendørs arrangement i DIN kommune, kan du heller ikke reise på prøve i en annen kommune. Er man usikker på egen deltagelse el. så skal FKF kontaktes for avklaring.
  4. I arrangørens kontakt med kommunelege/smittevernlege SKAL veileder presenteres. En oversikt over hvor deltagerne vil komme fra skal også presenteres.
  5. Veileder datert 9. mars skal følges.
  6. Del informasjon!