Informasjon til oppdrettereHer er en del nyttig informasjon/dokumenter for oppdrettere:

Henvendelser til AR angående parringer

Planlegger du kull på tispen din? Henvendelser om parringer sende på Email til [email protected]

Bruk dette skjemaet for å si litt om tispa di, og hva du ønsker å oppnå med kullet  

Eiers info om tispe for innhenting av forslag fra AR (29.5 KiB, 216 downloads)

Kollektiv innmelding av valpekjøpere

Oppdretter av kull som blir annonsert på klubbens Web sider og hos valpeformidler skal melde inn nye valpekjøpere til NBK kollektivt.

Dette gjøres på følgende måte:
Når valpene har fått nye eiere sendes en liste inn til ansvarlig for klubbens medlemsregister, som i sin tur sørger for at all info blir sendt til distriktskontaktene, og at kjøpere blir registrert i NBK’s medlemsregister dersom ny eier ikke er medlem fra før. I tillegg kommer dette på trykk i bladet Fuglehunden.

Skjema for kollektiv innmelding for utfylling:

Skjema kollektiv innmelding, excel (10.7 KiB, 87 downloads)

Skjema for kollektiv innmelding for utskrift:

Kollektiv innmelding av valpekjøpere, pdf for utskrift (88.0 KiB, 43 downloads)

Oppdretter skal betale innmeldingen av valpekjøpere til NBK med et redusert beløp, regning blir tilsendt fra kasserer.

Informasjon om valpeformidling

Se denne siden

NBKs forslag til kjøpekontrakt

Her er NBKs forslag til kjøpekontrakt ved valpekjøp NBK kjøpekontrakt 2013
Alternativt kan NKKs standardkontrakt brukes NKKs kjøpekontrakt

Krav til tisper for å få forslag

Tisper skal være gemyttmessig stabile og ikke ha arvemessige diagnoser som utelukker fra avl.

Skal klubben lykkes med avlsmessig framgang for populasjonen bør det avles mest på de hundene som har avlstall over snittet for rasen. Det tilligger derfor oppdretter et vurderingsansvar å ikke avle på hunder som gjennomgående ligger langt under snittet for rasen på avlstall for hofter, eksteriør og bruksegenskaper.

Krav til hannhunder for å bli foreslått
Hannhunden skal være gemyttmessig stabil, og ikke ha arvemessige diagnoser som utelukker fra avl.

Forslag på hannhunder
På forespørsel fra tispeeiere vil avlsrådet foreslå hannhunder. Avlstall for de enkelte egenskapene blir oppgitt for hver enkelt hund, og avlsrådet vil i henhold til prioriteringene i avlsplanen legge vekt på disse egenskapene. Det kreves at sum avlsindekser for hofter er 224 eller høyere.
Tispeeier kan benytte en annen godkjent hannhund enn de som AR foreslår. Hvis det er spesielle grunner til at AR ikke ønsker denne hannhunden benyttet på denne tispa, skal oppdretter ha beskjed om dette.