Innkalling til årsmøte 2024

Årsmøtet 2024 blir avholdt på Scandic Hell hotell ved Værnes på Stjørdal lørdag 10. februar 2024 kl 16.00.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende seinest 6.1.2024. Saker sendes til styret, styret@breton.no

Forslag på kandidater til valgene må være valgkomiteen i hende innen 6.1.2024. Forslag sendes til leder i valgkomiteen, Martin Haugestad, martin@haugestad.no

Mer informasjon om saker (Bretoninfoen) og eventuell mulighet for å delta elektronisk vil bli publisert på nett.