Innkalling til årsmøtet 2022

Årsmøtet er planlagt avholdt på Scandic Hell på Stjørdal lørdag 5. februar kl 16.00 forutsatt at coronasituasjonen gjør dette forsvarlig.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende seinest 1.1.2022. Saker sendes til styret, styret@breton.no

Forslag på kandidater til valgene må være valgkomiteen i hende innen 1.1.2022. Forslag sendes til leder i valgkomiteen, Olaf Hafstad, olaf.hafstad@gmail.com