Innkalling til årsmøtet 2023

Årsmøtet er blir avholdt på X-meeting point på Skjetten lørdag 11. februar kl 16.00.

Overnatting på Moxy Oslo X på samme sted.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende seinest 7.1.2023. Saker sendes til styret, styret@breton.no

Forslag på kandidater til valgene må være valgkomiteen i hende innen 7.1.2023. Forslag sendes til leder i valgkomiteen, Martin Haugestad, martin@haugestad.no