Innkalling til utsatt årsmøte 21.05

Årsmøtet avholdes på Scandic Hell på Stjørdal lørdag 21. mai kl. 16.00.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende seinest 16.4.2022. Saker sendes til styret, Epost: styret@breton.no

Forslag på kandidater til valgene må være valgkomiteen i hende innen 16.4.2022. Forslag sendes til leder i valgkomiteen, Olaf Hafstad, Epost: olaf.hafstad@gmail.com