Invitasjon til årsmøtet 8. februar 2020

ÅRSMØTE NORSK BRETON KLUBB LØRDAG 8. FEBRUAR 2020 med festmiddag og en del sjølskryt.


Styret inviterer til årsmøte på Radisson Blu Hotel Trondheim Airport, lørdag den 8. februar 2020 kl.16.00.
I forkant av årsmøte er det åpent medlemsmøte.

NBK ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen og håper at så mange som mulig kommer! Her er det mye nyttig klubb- og hundefaglig informasjon, beslutninger om klubbens framtid og strategi, samt informasjon om klubbens aktiviteter.

Medlemmer som ønsker overnatting, bestiller dette selv på hotellet. Bestilling kan gjøres på tlf 748 43 600, (tastevalg 4) og oppgi at dere skal være med på årsmøte til Norsk Breton Klubb.

Pris enkeltrom kr 1.045,-
Pris dobbeltrom kr 1.245,-

Du kan også delta på lunch og/eller middag. NB! Påmelding! Mail må sendes til Berit Hauan Helø på e-post: berithhelo@gmail.com og betaling må skje til konto 4213.48.53896 innen 20. januar 2020.
Merk innbetalingen med «Årsmøte 2020»

Pris Lunsj kr 325,-
Pris Middag kr 495,-

 

Program: Lørdag 8. februar
12:00 – 13:00 Lunsj
13.00 – 13:30 Åpning og velkommen v/leder
13:30 – 15.30 Medlemsmøte
16.00 – 18.30 Årsmøte
18:30 – 19:00 Konstituering av det nye styret
20.00 – FestmiddagFrister ifbm. årsmøtet 2020
4.januar; saker som skal behandles av årsmøtet må være styret i hende
4.januar; forslag på kandidater til styret må være valgkomiteen i hende. Husk at kandidaten(e)
må være forespurt og ha takket ja til innstillingen.
19.januar; frist for bestilling av hotellrom til Årsmøtet, samt påmelding&betaling til lunsj og
middag

Invitasjon Årsmøte 2020