Isvinds Havana Passion ny N UCH & NORDIC UCH

C.I.B. N UCH NORDIC UCH Isvinds Havana Passion (N UCH Omasvarre’s aj Orion – Trollkjerkas Noelle) oppnådde 1.AK skog på NGK`S PRØVE I HEMNE 5. NOVEMBER 2023 og utløste dermed kravet til NORSK UTSTILLINGSCHAMPIONAT (N UCH) og hun ble med dette også NORDIC UCH. Havana har også fått bekreftet Svensk og Dansk utstillingschampionat.

På følgende prøver\utstillinger ble championatene oppnådd
31/7-22 SKK Ränsäter, BIR cert og Nordic cert dommer John Thrilwell
18/6-22 NKK Sandefjord, BIR cert og Nordic cert dommer Rune Tyvold
5/11-23 1 AK på jaktprøve dommer Tore Mæhla
9/5-23 DKK European winner Herning, BIM og cert Dommer Wenche Eikeseth
18/12-21 FKK Helsinki winner, Helsinki, BIR, cert og Nordic cert dommer Reino Korpela

Utdrag fra NKK’s Championatregler: «En gang 1. premie i AK på jaktprøve for fuglehunder på en av følgende prøvetyper: Høyfjellsprøve, lavlandsprøve, skogsfuglprøve eller tilsvarende utenlandsk prøve. Alternativt: To ganger certifikat på utstilling, under to forskjellige dommere, samt 1. premie i VK på jaktprøve for fuglehunder på en av følgende prøvetyper: Høyfjellsprøve, lavlandsprøve, skogsfuglprøve eller tilsvarende utenlandsk prøve.»

NORDISK UTSTILLINGSCHAMPIONAT (NORDIC UCH)
Gjelder samtlige raser: Norsk utstillingschampion som har oppnådd tre nordiske cert fra tre ulike nordiske land, tildelt av tre forskjellige dommere. Minst ett av de nordiske certene må være oppnådd ved 24 måneders alder eller senere. 

Fører på jaktprøve der 1.AK ble oppnådd: Jøran Meås og eier / oppdretter er: Milla Stav Nilsen.

NBK gratulerer!