Jokvanto’s Lille-Bøtta ny Elitehund

Jokvanto’s Lille-Bøtta (C.I.B. N SE UCH Vinterfjellets Sør Alex – N UCH Vanille Brevillaqua) fikk 1.AK under HARSTAD OG VESTERÅLEN FHK`S PRØVE PÅ ANDØYA 18.APRIL 2021 og hun oppnådde Excellent m.CK i Brukshundklassen ble tildelt CERT 1.BTK og BIR/Best i Rasen på HVFK sin utstilling den 29.05. 2021 og oppfyller dermed kravene til Elitehund i NBK.

1.AK Kritikken lyder: «I variert biotop jakter Bøtta med høy intensitet og utmerket fart. Bruker vind og terreng på en utmerket måte i god kontakt. Stand sammen med makker. På ordre reiser Bøtta ryper villig og presist, rolig i oppflukt og skudd. Utreder ok. Senere sjans på fugl. En flott hund som tildeles 1.pr.AK. Apportbevis forevist. Tallkarakterer: Jaktlyst: 5 Fart: 5 Selvstendighet: 6 Søksbredde: 4 Reviering: 4 Samarbeid: 4. 1 Stm Fuglebehandling: Presisjon: 4 Reising: 5. Slipptid 63 min.»

Eier/fører: Heidi Mathilde Johansen/Kurt Landau og oppdretter: Oskar R B Johnsen.

NBK gratulerer!