Kamvatnet’s Bonnie ny Elitehund

Kamvatnet’s Bonnie (Birk – KAMVATNET’s Ragna Rompeløs) fikk Very Good i Brukshundklassen på utstillingen i Sandnesdalen den 25.06.2022 og fra tidligere har Bonnie oppnådd 1.premie AK på Gallokprøven den 10.04.2022 og hun innfrir dermed kravet for å bli Elitehund i NBK.

1.AK kritkken lyder: «Bonnie jakter meget godt og tar med seg mye terreng i side og dybde i sidevind. God kontakt. I stand langt ute, på førers ordre reiser Bonnie presist og djervt rype og er rolig i oppflukt og skudd. Utreder ok. Fortsetter på samme vis hele dagen i varierende vind og terreng. Apportbevis fremvist. Denne fremragende jakthund tildeles i dag 1. AK. Tallkarakterer: Jaktlyst: 5 Fart: 5 Selvstendighet: 6 Søksbredde: 4 Reviering: 4 Samarbeid: 4. 1 Stand m/makker. 1 Makkers stand. Fuglebehandling: Presisjon: 4 Reising: 6  Slipptid 60 min.»

Eier/fører: Henning Mortensen/Maiken Daniloff Monsen (fører på utstilling) og oppdretter: Anne-Lise Vedeler.

NBK gratulerer!