Klarsingal for apport- og jaktprøver

Planlagte apportprøver og andre prøver kan nå gjennomføres dersom det legges til rette for det, melder NKK og FKF.

I dag åpnet regjeringen for at 50 personer fra 7. mai kan være samlet på samme sted, men det understrekes at det må gjøre smitteverntiltak. Det skal holdes en meters avstand. Fra 15.juni – 1. september tror regjeringen at det vil tillates opp til 200 deltakere, men realiteten er at ting kan endre seg underveis og på kort varsel, alt etter hvordan smittebildet ser ut. Endringer i covid-19-forskriften vil til enhver tid gi endringer i hvordan man legger opp aktiviteter og arrangement. Å følge med daglig i hva som skjer, er derfor strengt nødvendig.

NJK Veiledning til arrangører for prøver og aktiviteteter under korona

Fuglehundklubbenes forbund har videresendt et informasjonsskriv til arrangører av forskjellige typer prøver for jakthunder. Der har NKKs jakthundkomité og NKKs sportshundkomité utarbeidet veiledere til arrangører for prøver og aktiviteter under koronapandemien i henhold til gjeldende smittevernregler.

«Særkomiteene har vedtatt at det åpnes for å avholde prøver og aktiviteter under deres mandatområde fra og med 1.mai, dersom arrangør kan legge til rette for dette i henhold til gjeldende smittevernregler og anbefalinger», sies det.

Norsk Kennel Klub, som er i krise økonomisk, understreker at det er vesentlig og ønskelig at aktiviteter og terminfestede arrangementer gjennomføres i regi av klubber, forbund og regioner i den grad dette er mulig innenfor gjeldende smittevernregler. Myndighetene vil gjøre kontrollerte endringer i gjeldende regler og anbefalinger knyttet til aktivitet og kontakt mellom mennesker, og NKKs Hovedstyre og NKKs særkomiteer har jobbet med å utarbeide veileder og retningslinjer for arrangementer. NKK er opptatt av å hindre smitte og sykdom for dommere, funksjonærer og hundeeiere, og dette må tillegges avgjørende vekt når det vurderer muligheter for å åpne for arrangementer.

Veiledning til arrangører for prøver og aktiviteter under korona- pandemien i henhold til gjeldende smittevernregler NKK forholder seg til de til enhver tid gjeldende pålegg og anbefalinger fra norske myndigheter i koronapandemien, slik at smittespredning begrenses mest mulig.

NKK melder at det ikke vil kunne forventes support i DogWeb Arra i forbindelse med et arrangement, med unntak av endringer i terminlisten.

Når det gjelder NKK og den økonomiske situasjonen de er i, er ingen ting per nå avklart, men det foregår møtevirksomhet i håp om å finne løsninger.

Les mer fra NKK her

Personvern og cookies