Kriterier for uttak NM-lag uansett disiplin

Avlsrådet skal på vegne av NBK ta ut et lag til de forskjellige NM-lag konkurransene. Det skal tas ut tre hunder samt en reserve for hvert NM. Det er avlsrådets ansvar å sørge for at laget blir påmeldt til NM-lag innen fristen. Ekvipasjen representerer NBK under lagkonkurransen og skal følge lagleders anvisninger gjennom hele dagen og frem til premieutdeling.

  • De hundene som er i form og som har sanket flest Championat poeng de tre siste prøvesesongene etter beskrevet modell vil bli forespurt om å stille på NM Lag for Breton.
  • Uttak skjer blant norskregistrerte hunder med eier bosatt i Norge.
  • Eier må være medlem av NBK.
  • Hundene oppnår poeng for sine jaktprøveresultater etter samme system som benyttes for tildeling av poeng til jaktchampionatet. Ved poenglikhet telles øvrige VK premieringer med i vurderingen.
  • Alle resultater til og med dagen før påmeldingsfristen til lagkonkurransen, teller med.
  • Eier av aktuelle hunder må selv melde inn sitt kandidatur, senest 1 uke før NM-lag konkurransen. Det er eiers ansvar å dokumentere resultatene.
  • Avlsrådet plikter å ta ut hunder som er i form og ha tett kontakt med de aktuelle kandidatene inn mot lag uttaket.
  • Dersom ingen eller mange nok kandidater har meldt seg innen fristens utløp, tar avlsrådet ut laget på fritt grunnlag som de mener best kan representere NBK i Lag NM.
Kriterier for de ulike disiplinene:

Høst:
Laget tas ut med bakgrunn av oppnådde championatpoeng på høyfjell/lavland høst året før
(ganget med en) vinter samme år (ganget med to) og høyfjell høst (ganget med tre). Aktuell
hund skal dokumentere at den holder klassenivå/form inneværende sesong. Kun en 1. AK teller.
Vinter:
Laget tas ut med bakgrunn av oppnådde championatpoeng på vinter høyfjell året før (ganget
med en) høst høyfjell/lavland (ganget med to) og vinter samme år (ganget med tre). Aktuell
hund skal dokumentere at den holder klassenivå/form inneværende sesong. Kun en 1. AK teller.
Lavland:
Laget tas ut med bakgrunn av oppnådde championatpoeng på høyfjell/lavland året før (ganget
med en) vinter høyfjell (ganget med to) høyfjell/lavland samme år (ganget med tre). Laget skal
primært bestå av hunder med 1.AK eller VK premie lavland inneværende eller 2 foregående år.
Aktuell hund skal dokumentere at den holder klassenivå/form inneværende sesong. Kun en 1.
AK teller

 

Merk: Eier av aktuelle hunder må selv melde inn sitt kandidatur, senest 1 uke før NM-lag konkurransen. Det er eiers ansvar å dokumentere resultatene.

Følgende skriv skal sendes til deltagerne samtidig med laguttaket skjer:

Viktig informasjon for deltagere på NM Lag for Breton.

Takk for at du vil representere Breton i lag konkurransen.

På onsdag kveld er det felles middag i regi av arrangør klubben. Dette er et sosialt arrangement med trekning av startrekkefølgen i lagkonkuransen på torsdag.

Som deltager i NM Lag representerer du Bretonklubben og våre sponsorer. Utdelte profileringsartikler skal brukes under hele lag konkurransen, også på premieutdelingen dagen etterpå.

Det taes mange bilder denne dagen, blant annet lag bilde, samt bilde før slipp av de som har samslipp. Her er det viktig at sponsorene blir profilert på en god måte.

Som klubb er vi avhengig av at våre sponsorer også stiller opp i fremtiden, de er viktige bidragsytere til alle våre arrangement og for klubbens økonomi.

Personlig sponsorprofilerig kan først benyttes etter premieutdeling fredag morgen.

Ved brudd på profilerings reglene vil det ikke bli utbetalt noe tilskudd, samt at den eller de det gjelder heller ikke kan representere klubben i lignende arrangement de neste 3 årene.

Lagleder har et spesielt ansvar for å påse at disse reglene blir fulgt.

NBK gir deg et tilskudd på kr. 1000,- til reise og opphold.
Felles middag onsdag kveld dekkes av NBK (Ikke drikke).
Disse blir utbetalt etter å ha sendt en epost til kasserer.

Disse reglene er blitt utarbeidet som et resultat av at vi har hatt uheldige episode tidligere år med hensyn til manglende profilering av sponsorer.

Hvis noe er uklart ta kontakt med avlsrådet.

LYKKE TIL!