Kull som publiseres her er i hht NBKs avlsplan.

 

Om indeksbasert avl:

 

Ved å se på en hunds indekser kan en vurdere om valpene forventes å ha de egenskapene en ønsker seg. Hundens tallkarakterer på egenprestasjonen og kritikkene fra jaktprøver, som finnes i Breton Basen, bidrar til å skape et mer komplett inntrykk av hunden.

En hund får egne indekser (avlstall) når den har vært på jaktprøve og når hoftene er røntget. En hunds indekser er ikke statisk, men vil forandre seg etter hvert som vi får mer informasjon om hunden selv og dens slektninger. Valper registreres med gjennomsnittsindeks av sin mor og far. Indeksene er veiledende på det vi vet om hundens egne- og familiens prestasjoner. Om det finnes lite informasjon om individet, vil indeksen trekkes mot snittet for rasen som er 100.

Ikke alle hunder har familie i Norge, typisk importerte hunder. Disse vil ha indekser som viser deres egenprestasjon (og avkom) alene. Til slike indekser knytter det seg større usikkerhet, siden vi da bare har observasjoner av en hund, og ikke hele slekten.

Gjennomsnittet på alle indekser for hundene i dagens avlspopulasjon er 100. Alle indekser har et maksimalnivå rundt 135.

For å kunne forvente at et kull skal bidra til fremgang for rasen må summen av foreldrenes indeksene være høyere enn 200 for hver av egenskapene Hofter, Jaktlyst og Viltfinnerevne.

Eksempel:
Dersom en kombinasjon skal gi fremgang for eksempel for jaktlyst, må summen av foreldrenes indekser for jaktlyst være høyere en 200. Det vil i gjennomsnitt kunne gi fremgang.

I et kull er man på individnivå, og noen vil ikke bli så gode, noen vil bli gjennomsnittlig og noen kan bli bedre.

Kulloversikt: 

Oversikt over Planlagte parringer
Oversikt over Gjennomførte parringer

(Kull som tidligere er annonsert, og hvor alle valper er solgt finner du her)

Oversikt over kull fra Sverige og Danmark finnes her:
Svensk bretonklubbs valpeliste
Dansk bretonklubbs valpeliste

Oppdretterliste:

Oppdretterliste