Kull som publiseres her er i hht NBKs avlsplan.

Fra 19.01.23 vil HD og LTV status publiseres i kullannonser.

For mer info om: Hofteleddsdysplasi og LTV/Lumbal transitional vertebrae

Kulloversikt: 

Oversikt over Planlagte parringer
Oversikt over Gjennomførte parringer

Kull som tidligere er annonsert, og hvor alle valper er solgt finner du her (etter 04.08.22) og her (før 04.08.22)

Oversikt over kull fra Sverige og Danmark finnes her:
Svensk bretonklubbs valpeliste
Dansk bretonklubbs valpeliste

Oppdretterliste:

Oppdretterliste

Om indeksbasert avl:

Ved å se på en hunds indekser kan en vurdere om valpene forventes å ha de egenskapene en ønsker seg. Hundens tallkarakterer på egenprestasjonen og kritikkene fra jaktprøver, som finnes i Breton Basen, bidrar til å skape et mer komplett inntrykk av hunden.

En hund får egne indekser (avlstall) når den har vært på jaktprøve.  Det kreves 4 starter på prøve, og minst 4 fuglesituasjoner, egne eller makkers. En hunds indekser er ikke statisk, men vil forandre seg etter hvert som vi får mer informasjon om hunden selv og dens slektninger.

Ikke alle hunder har familie i Norge, typisk importerte hunder. Disse vil ha indekser som viser deres egenprestasjon (og avkom) alene. Til slike indekser knytter det seg større usikkerhet, siden vi da bare har observasjoner av en hund, og ikke hele slekten.

Gjennomsnittet på jakt og viltfinnerindeks for hundene i dagens avlspopulasjon er 100. Disse indeksene har et maksimalnivå rundt 135.

For å kunne forvente at et kull skal bidra til fremgang for rasen må summen av foreldrenes indeksene være høyere enn 200 for hver av egenskapene Jaktlyst og Viltfinnerevne. Som tabellen under viser, er det mindre sannsynlighet for HD dersom det avles på hunder som til sammen gir en HD indeks på over 210 (tallene er basert på avleste hunder født 2019-2023 og HD indeks på parrings tidspunktet).
HD Indeks % HD
Under 200 56,8 %
200 – 210 48,2 %
Over 210 27,4 %

Eksempel:
Dersom en kombinasjon skal gi fremgang for eksempel for jaktlyst, må summen av foreldrenes indekser for jaktlyst være høyere en 200. I et kull er man på individnivå, og noen vil ikke bli så gode, noen vil bli gjennomsnittlig og noen kan bli bedre.